Santeri Vuori

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare