Jonas Heikkilä

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: