Jonas Heikkilä

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turun Seudun Vesi OY, hallituksen puheenjohtaja
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 09.12.2021