Helen Honkasaari

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare