Nana Blomqvist

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Medlem