Mervi Uusitalo-Heikkinen

mervi_uusitalo.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Avustustoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun Ammattikorkeakoulu, hallituksen jäsen
Turun opettajien ammattiyhdistys, varapuheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto, varapuheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 04.01.2023