Sini Rantanen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: