Joachim Hesthammer

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Kulturnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem