Terhi Vörlund-Wallenius

terhi_vorlund-wallenius.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: