Terhi Vörlund-Wallenius

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kulturnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare