Seppo Lehtinen

seppo_lehtinen.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
050 559 0163
Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Science Park Oy hallituksen jäsen
Turkuhallit Oy hallituksen varapuheenjohtaja
Medialiiga Oy hallituksen puheenjohtaja
Hepokullan Lämpö Oy hallituksen puheenjohtaja
As Oy Varkkakulman hallituksen puheenjohtaja
As Oy Eerikinkreivin halituksen jäsen
Lähitapiolan hallintoneuvoston jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun Pientalosäätiön halituksen puheenjohtaja
Turub Pientalojen Keskusjärjestön johtokunnan puheenjohtaja
Kansanpuistonsäätiön hallituksen jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 05.09.2022