Seppo Lehtinen

seppo_lehtinen.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
050 559 0163
Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, 2. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
2. Vice ordförande
Stadsfullmäktige, 2. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
2. Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turkuhallit Oy hallituksen varapuheenjohtaja
As Oy Eerikinkreivin halituksen jäsen
As Oy Varkkakulman hallituksen puheenjohtaja
Hepokullan Lämpö Oy hallituksen puheenjohtaja
Lähitapiolan hallintoneuvoston jäsen
Medialiiga Oy hallituksen puheenjohtaja
Turku Science Park Oy hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun Pientalosäätiön halituksen puheenjohtaja
Turub Pientalojen Keskusjärjestön johtokunnan puheenjohtaja
Kansanpuistonsäätiön hallituksen jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 11.05.2021