Seppo Lehtinen

seppo_lehtinen.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
050 559 0163
Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Hepokullan Lämpö Oy hallituksen puheenjohtaja
Turku Science Park Oy hallituksen jäsen
Turkuhallit Oy hallituksen varapuheenjohtaja
Lähitapiolan hallintoneuvoston jäsen
Medialiiga Oy hallituksen puheenjohtaja
As Oy Varkkakulman hallituksen puheenjohtaja
As Oy Eerikinkreivin halituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Kansanpuistonsäätiön hallituksen jäsen
Turun Pientalosäätiön halituksen puheenjohtaja
Turub Pientalojen Keskusjärjestön johtokunnan puheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 02.01.2023