Ulla Achrén

ulla_achren.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, 4. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
4. Vice ordförande
Stadsfullmäktige, 4. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
4. Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Åbo Energi Ab, styrelsemedlem
Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
Turun Seudun Maakaasu, styrelsemedlem
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Stiftelsen Sigrid Juselius, suppleant i styrelsen
Uppsala universitet, konsistorium, styrelsemedlem
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 09.03.2021