Branko Lampi

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 14.01.2021