Markku Rintala

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
0400 439 571
Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
Raudoittaja
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Rakennusliitto hallitus jäsen.
Turun rakennusala työntekijä säätiö hallitus jäsen
Rakennusliiton Turun aluejärjestön puheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Työnantaja NCC Suomi Oy
Bindningar updaterad: 05.09.2022