Eva-Liisa Raekallio

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
040 247 3913
Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
Pysyvä asiantuntija SLL, kouluttaja
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Viherpunainen vasemmisto ry, Puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan jäsen
Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto, piirihallituksen työvaliokunnan jäsen
Attac ry, Puheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 16.04.2021