Harri Seikola

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Medlem
Roll: 
Medlem