Noora Hännikkälä

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning, Ersättare
Roll: 
Ersättare