Ari Ahdelmaa

Stadsanställd

asemamestari
Telefon: 
040 663 1217
Mobiltelefon, arbete: 
040 663 1217
Basenhet: 
Egentliga Finlands räddningsverk
Ställföreträdare: