Cecilia Achren

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Byggnads- och tillståndsnämnd, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Ersättare
Roll: 
Ersättare