Susanne Sund

Stadsanställd

erityisasiantuntija
Mobiltelefon, arbete: 
040 357 0208
Basenhet: 
VälfärdssektornToimialan hallinto ja yht.palvelutSuunnittelu ja riskienhallinta
Besöksadress: 
Hyvinvointitoimiala hallinto suunnittelu ja riskienhallinta

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 09.03.2021