Jakke Mäkelä

Stadsanställd

projektipäällikkö

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
050 366 3418
Parti: 
Gröna förbundet
Yrke: 
projektipäällikkö
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Byggnads- och tillståndsnämnd, Ersättare
Roll: 
Ersättare