Måns Vikström

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto, Ersättare
Roll: 
Ersättare