Stadsplanering

Med planläggning regleras områdesanvändningen och byggandet. Via planläggningen styrs bl.a. hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras i staden. Planläggningen indelas i tre officiella plannivåer; landskapsplan, generalplan och detaljplan. En mer generell plan styr en mer detaljerad planläggning.

Planläggningen styrs de av statsrådet godkända riksomfattande målen för områdesanvändningen samt markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen.

Landskapsförbundet utarbetar och godkänner landskapsplanen som fastställs av miljöministeriet. Kommunen utarbetar och godkänner generalplanerna och detaljplanerna. 

Mer information: Presentationer av stadens stora markanvändningsprojekt finns på webbplatsen för stadsplanering på finska.