Jukka Surakka

Förtroendeuppdrag

Idrottsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: