Sauli Seittenranta

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
040 174 1710
Parti: 
Samlingspartiet
Stadsmiljönämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Social- och hälsovårdsnämnden, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 21.04.2021