Under sommaren är öppettiderna på vissa verksamhetsställen förkortade och en del av verksamhetsställena är stängda.

Hälsostationerna och munhälsovården

 • Mullivägens närserviceenhet är stängd fram till 17.8, ersättande hälsostation är Runosbackens hälsostation.
 • S:t Marie närserviceenhet är stängd till 17.8, ersättande hälsostation är Centrums hälsostation.
 • Vaccinationstelefonen är stängd pga. coronaepidemin fram till 16.8. Telefonlinjen öppnas igen 17.8.
 • Utlänningsbyrån är stängd 22.6-26.7.
 • Järkärläs tandklinik är stängd 22.6-2.8.
 • Moikois tandklinik är stängd 6.-31.7.
 • Pansios tandklinik är stängd 6.7-2.8.
 • Svalbergas tandklinik är stängd 6.-31.7.
 • Suikkilas tandklinik är stängd 1.6-2.8.
 • Medisiina D:s tandklinik är stängd 29.6-12.7.

Polikliniker och medicinsk rehabilitering

 • Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar är stängd 6.-26.7.
 • Polikliniken för barn och unga är stängd 13.-26.7.
 • Barnneurologiska enheten är stängd 29.6-2.8.
 • Tyks Fysiatriska är stängd 6.-22.7. och 27.7-2.8.
 • Polikliniken för ögonsjukdomar är stängd 20.7-2.8.
 • Öppettiderna för medicinsk rehabiliterings öppettider är förkortade 1.-31.7.

Sjukhustjänster

 • Gastroenterologiska polikliniken är stängd 6.-31.7.
 • Internmedicinska poliklinikens öppettider är förkortade 6.7-31.7.
 • Kaskenlinna rehabiliteringscenter är stängt 4.7-2.8.

Familje- och socialtjänster

 • Mödravårdens ultraljudsenhet är stängd 1.-31.7
 • Preventivrådgivningsbyrån är stängd 6.7-2.8.
 • Ultraljudsenheten har mindre verksamhet 29.6.-2.8.
  • I enheten fokuseras på undersökningarna som utförs under graviditeten, men gynekologiska ultraljudundersökningar utförs på polikliniken för kvinnosjukdomar vid ÅUCS.
  • Ultraljudsenheten har helt stängt 6.-19.7. och då utförs undersökningarna som utförs under graviditeten på ÅUCS moderskapspoliklinik.
 • Preventivrådgivningsbyrån har helt stängt 6.7.-2.8.
  • För en remiss till avbrytning av graviditeten kan du kontakta din hälsostation.
  • Gratis preventivmedel är inte till buds då byrån har stängt.
 • Helt stängda mödra- och barnrådgivningarna
  • Laustis 
  • Luolavuori 
  • Patis 
  • Torghörnan 
  • Ypsilon

Nu stängda rådgivningsbyråer är huvudsakligen stängda åtminstone ända till 23.8.2020 och tider reserverade där kommer att flyttas.

 • Skolhälsovården har stängt 29.6.-2.8.
 • Studerandehälsovården är stängd 22.6-26.7.
 • Uppfostrings- och familjerådgivningens öppettider är förkortade 6.-31.7.  
 • Skolpsykologienheten är stängd 1.–31.7.
 • Psykologienhetens öppettider är förkortade 6.-31.7.
 • Familjerättsenhets öppettider är förkortade 6.7.-31.7.
 • Hälsostation vid Utlänningsbyrån: öppettider är förkortade 1.6-31.7.

Handikappservice

 • Toivola, Katarina, Oriketo och Pormestarin verksamhetscentraler samt dagcentralen Pompon päiväkeskus är stängda 22.6-2.8.
 • Ingen sommarverksamhet för skolelever med funktionsnedsättning 6.7-2.8. och 7-10.8.
 • Koskikoti är stängd 18.-22.6.

Verksamhetsområdets förvaltning

 • Förvaltningen är stängd 29.6-2.8. Registratorskontoret håller öppet normalt.