Svenska bokcirkeln

Svenska bokcirkeln
16.2.2021–19.4.2022

15.3.2022 18.00

Svenska bokcirkeln

Januari-samlingen är i zoom. Länken kan erhållas från bokcirkelns ledare.

Januari Rachel Cusk: Konturer. Ledare Linnéa Holmberg, linnea984[at]gmail.com, tel. 044 314 1691

Pris

Arrangör: 
Åbo stadsbibliotek

Evenemangsserie

Svenska bokcirkeln

19.4.2022 18.00
Plats: 
Adress: 
Slottsgatan 2, Åbo

Idérummet.