Siiri Turunen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Stadsmiljönämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Kokoomuksen Nuorten Aluejärjestö, varapuheenjohtaja
Turun Ylioppilaskyläsäätiö, hallituksen jäsen
Suomen Valmentajat ry, hallituksen jäsen
Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry, hallituksen jäsen
Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen jäsen
Svensk Höger Ungdom i Åbo, puheenjohtaja
Academic Skating Turku ry, varapuheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 26.08.2022