Saarenmaankatu 11 613/0323-96

Trätt i kraft
Gäller områdena: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
613/0323-96
Planbeteckning: 
14/1996
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Saarenmaankatu 11
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi