Vuorensyrjänkatu 12 3883-1998

Trätt i kraft
Gäller områdena: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
3883-1998
Planbeteckning: 
18/1998
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Vuorensyrjänkatu 12
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi