Hämeensilta 9714-1997

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
9714-1997
Planbeteckning: 
44/1997
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Patriankatu 10
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi