Pinjaistenpuisto 9928-2012

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
9928-2012
Planbeteckning: 
23/2012
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Mustionkatu (Pormestarinkatu 1 a)
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi