Hemmolankuja 15937-2004

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
15937-2004
Planbeteckning: 
19/2007
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Hemmolankuja 6-8 ja 9-17, Rihvelikuja 2-4
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi