Lauritsankatu 24 550-2005

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
550-2005
Planbeteckning: 
15/2005
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Lauritsankatu 24
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi