Nikkarmäenkuja 2500-2004

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
2500-2004
Planbeteckning: 
12/2004
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Nikkarmäenkuja 2 ja 4
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi