Hiidenvartti 10661-2016

Trätt i kraft
Ett nytt område för småflervåningshus planeras i kvarteren som begränsas av Hiisigatan, Amaliestigen och Bryggerispårsparken. Bredvid boendet planeras småskalig industri som lämpar sig för området.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
10661-2016
Planbeteckning: 
11/2017
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Ristinpaltankatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Konsult
Schauman Arkkitehdit Oy/ Kaawa Oy
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi