Sara Koiranen

sara_koiranen.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 195 5321
Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Kultur- och ungdomsnämnden, Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: