Theresia Epse Samfoga Doh

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Ersättare
Roll: 
Ersättare