Anna Funck

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Revisionsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: