Veera Granroth

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kultur- och ungdomsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: