Jenna Rautionaho

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: