Jarkko Wallinkoski

jarkko_wallinkoski_kv.png

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Liike Nyt
Centralvalnämnden, Deputy member (not personal)
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Deputy member (not personal)
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
WoW Management & Consulting Tmi / Yrittäjä
Toimistopäällikkö/isännöitsijä Oy Wallinkoski Ab
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 10.03.2023