Essi Lindberg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Stadsmiljönämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Varsinais-Suomen aluevaltuuston varajäsen
Yhteiset Lapsemme ry:n hallituksen varajäsen ja työvaliokunnan jäsen
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunnan varajäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 04.10.2022