Joel Törrönen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Kultur- och ungdomsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare