Rosanna Blomster

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare