Erika Halonen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Revisionsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare