Alexis Vartiainen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Medlem