Noora Hännikkälä

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Revisionsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Nimistötoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem