Lauri Kouki

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Revisionsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare