Jakke Mäkelä

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
050 366 3418
Parti: 
Gröna förbundet
Yrke: 
projektipäällikkö
Regionala räddningsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: