Janina Rosten-Nurmi

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Kristdemokraterna i Finland
Revisionsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare