Lennu Yläneva

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Regionala räddningsnämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare